ព័ត៌មានជាតិ Jan 31, 2023 | 11:22 AM

ក្រុមអ្នកព្យាករអាកាសធាតុ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ទី៧កុម្ភៈ កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអន្លើ

image

ក្រុមអ្នកព្យាករអាកាសធាតុដដែល​ ​បញ្ជាក់ថា​ ​កម្ពុជា​ ​បន្តទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់​ (​ចិន​) ​និងខ្យល់មូសុងសាន្ត​ ​ដែលនឹងថមថយឥទ្ធិពល​ ​មកត្រឹម​ម្រិ​ខ្សោយ​ ​ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើ​ឱ្យ ​តំបន់ទំនាបកណ្តាលមានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​អង្សាសេ​ ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់​ ​ក្នុង​ម្រិ​ពីខ្សោយ​ ​ទៅមធ្យមដោយអន្លើ

ចំពោះ​ ​តំបន់ខ្ពង់រាប​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់​ ​ក្នុង​ម្រិ​ពីខ្សោយ​ ​ទៅមធ្យមដោយអន្លើ​ ដោយឡែក​ ​តំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​និងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​ហើយអាចមានភ្លៀងធ្លាក់​ ​ក្នុង​ម្រិ​ខ្សោយ