ព័ត៌មានជាតិ Feb 21, 2023 | 09:16 AM

ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីស្អែកដល់ដំណាច់ខែកុម្ភៈ កម្ពុជាអាចមានភ្លៀងតិចតួច ជាមួយ អាកាសធាតុចុះត្រជាក់

image

ក្រុមអ្នកព្យាករអាកាសធាតុ​ ​បញ្ជាក់ថា​ ​ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើ​ឱ្យ​តំបន់ទំនាបកណ្តាល​ ​មានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី​ ​​-​អង្សាសេ​ ​និងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួច​ ​នៅថ្ងៃទី​-​​ ​ខែកុម្ភៈ​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាអាចចុះត្រជាក់បន្ថែម​ ​ក្នុងចន្លោះពី​ ​​-​អង្សាសេ​ ​នៅវេលាព្រឹក​ ​និងយប់

ចំពោះ​ ​តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​អង្សាសេ​ ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​អង្សាសេ​ ​ខណៈនៅថ្ងៃទី​-​​ ​ខែកុម្ភៈ​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាអាចចុះត្រជាក់បន្ថែម​ ​ក្នុងចន្លោះពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​នៅវេលាព្រឹក​ ​និងយប់លាយឡំនឹងខ្យល់បក់​ ​ក្នុង​ម្រិ​មធ្យម

ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រ​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​និងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចផងដែរ