ព័ត៌មានជាតិ Mar 07, 2023 | 09:09 AM

ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ទី១៥ ខែមីនា អាកាសធាតុ នឹងមានការប្រែប្រួល ខណៈកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីចិន

image

ក្នុងនោះ​ ​ក្រសួងធនធានទឹក​ ​បានបញ្ជាក់ថា​ ​ស្ថានភាពធាតុអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ​មានការប្រែប្រួលដូចតទៅ​ ​ពីថ្ងៃទី​-​​ ​ខែមីនា​ ​ទទួលឥទ្ធិពលខ្សោយពី​ម្រិ​សម្ពាធទាប​ ​ពីថ្ងៃទី​-​​ ​ខែមីនា​ ​ទទួលឥទ្ធិពលមធ្យមពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់​ (​ចិន​)​

ក្រុមអ្នកព្យាករ​ ​បញ្ជាក់ថា​ ​ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើ​ឱ្យ ​តំបន់ទំនាបកណ្តាល​ ​មានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​នឹង​ ​អាចមានភ្លៀងក្នុង​ម្រិ​ពីខ្សោយទៅតិចតួចដោយអន្លើ

ដោយឡែក​ ​តំបន់ខ្ពង់រាប​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​ពីថ្ងៃទី​-​​ ​ខែមីនា​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​អាចចុះត្រជាក់បន្ថែម​ ​ក្នុងចន្លោះពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​នៅវេលាយប់​ ​និងព្រឹក​ ​ខណៈតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេ​ ​អាចមានភ្លៀងក្នុង​ម្រិ​ពីខ្សោយ​ ​ទៅតិចតួចដោយអន្លើ