គន្លឹះជីវិត Jan 29, 2021 | 17:33 PM

ខុ​ង​ ជឺ​៖​ ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ ​៩​យ៉ាង​ដែល​សាកសម​ងារ​ជា​បណ្ឌិត​

image

១​. ​ប្រើ​ភ្នែក​ ​មើល​ឱ្យ​បាន​ច្បាស់លាស់​
​២​. ​ប្រើ​ត្រចៀក​ ​ស្ដាប់​ឱ្យ​បាន​យល់​
​៣​. ​ប្រើ​ទឹកមុខ​ ឱ្យ​បាន​សមរម្យ​ជា​អ្នក​ថ្លៃថ្នូរ​
​៤​. ​ប្រើ​អត្តចរិត​ ឱ្យ​បាន​រម្យទម​
​៥​. ​ប្រើ​ពាក្យ​សម្ដី​ ឱ្យ​មាន​សីលធម៌​
​៦​. ​ប្រើ​ពុទ្ធិ​ ​និង​ជំនាញ​របស់​ខ្លួន​បំ​ពេញការ​ងារ​ឱ្យ​ស្រប​នឹង​មនសិការ​វិជ្ជាជីវៈ​
​៧​. ​ស្វែងរក​ប្រឹក្សា​ពេល​ជួប​ឧបសគ្គ​
​៨​. ​ព្យាករណ៍​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​នានា​ពេល​ដែល​ខ្លួន​មាន​កំហឹង​
​៩​. ​គិត​ឱ្យ​បាន​ល្អិតល្អន់​មុននឹង​សម្រេច​ចិត្ត​។​

​សម្រង់​ចាក​៖​ ​សៀវភៅ​ ​ស្ដេច​គ្មាន​បល្ល័ង្ក​ ​ទំព័រ​ទី​៤​២​​