ព័ត៌មានជាតិ Feb 14, 2023 | 08:41 AM

កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួច រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខ

image

ជាមួយនឹងគ្នានេះ​ ​ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា​ ​កម្ពុជា​ ​ទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់​ (​ចិន​) ​និងខ្យល់មូសុងសាន្ដបក់ក្នុង​ម្រិ​ខ្សោយ​ ​ដែលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើ​ឱ្យ​តំបន់ទំនាបកណ្តាលសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ °C ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ °C ​ថ្ងៃទី​ ​ខែកុម្ភៈ​ ​អាចមានភ្លៀងក្នុង​ម្រិ​ពីតិចទៅមធ្យម​ ​បន្ទាប់មកបរិមាណភ្លៀងនឹងថមថយ​ ​មកក្នុង​ម្រិ​ពីខ្សោយទៅតិចតួច​ ​ដោយអន្លើតែប៉ុណ្ណោះ

ដោយឡែកតំបន់ខ្ពង់រាប​ ​មានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ °C ​និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ °C​ព្រមទាំង​ ​អាចមានភ្លៀងតិចតួចលាយឡំនឹងខ្យល់បក់ក្នុងល្បឿនមធ្យម

ក្រុមអ្នកព្យាករអាកាសធាតុ​ ​បន្ថែមថា​ ​តំបន់មាត់សមុទ្រ​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ °C សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ °C​​ ​ខណៈថ្ងៃទី​ ​ខែកុម្ភៈ​ ​អាចមានភ្លៀងក្នុង​ម្រិ​ពីតិចទៅមធ្យម​ ​បន្ទាប់មកបរិមាណភ្លៀងនឹងថមថយ​ ​មកក្នុង​ម្រិ​ពីខ្សោយទៅតិចតួច​ ​ដោយអន្លើតែប៉ុណ្ណោះ